24-06-2022

Bij Checkstar vinden wij het belangrijk ons te houden aan de nieuwe Privacy Wet. In deze privacyverklaring leest u wat we bij Checkstar allemaal doen met uw bedrijf –en persoonsgegevens. Ook vertellen we in deze privacyverklaring hoe wij deze beschermen.

Als u verder graag wilt weten wat wij allemaal bijhouden, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Checkstar.

Afhandeling afspraak maken
Wanneer u bij ons een afspraak gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze afspraak zo goed als mogelijk af te kunnen handelen. We gebruiken hiervoor de NAW-gegevens, telefoonnummer, naam en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege om de afspraak met u te sluiten.

Deze informatie bewaren we tot 2-jaar nadat de afspraak is gemaakt.

Contactformulieren
Via onze contactformulieren is het mogelijk om ons vragen te stellen.

Wij gebruiken hiervoor uw naam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen, zodat wij zeker weten dat u tevreden kunt zijn met onze reactie hierop en 6-maanden daarna.

Cookies
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt zullen wij u uitleg geven over Cookies. Hierbij zullen wij u vragen om akkoord te gaan met het gebruik van deze Cookies. Met andere bedrijven die Cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik hiervan. Echter hebben wij nooit de volledige controle op wat deze bedrijven met deze Cookies doen. Lees dus dan ook eerst de privacyverklaring van deze bedrijven.

U kunt via uw browser de Cookies uitschakelen, echter zullen dan niet alle onderdelen van onze website op een juiste manier werken.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken en gegevens bij over het gebruik van onze website. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verder verbeteren, zodat wij de meest relevante informatie en content kunnen plaatsen op onze website.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, bedrijfsnaam, contactpersoon en afgenomen diensten en/of producten. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens voor 1-jaar.

Reclame
Wij willen u graag zo veel mogelijk op de hoogte houden van de informatie van Buren Hallum Automaterialen en onze lopende verkoopacties. Dit doen wij via;

 • e-mail
 • social media
 • de telefoon
 • de post

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie en verkoopacties. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit ook aangeven als u wordt gebeld of een e-mail sturen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen indien dit nodig is voor onze website. Of als wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld voor de politie bij het vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven en instanties samen. Deze partijen kunnen dus uw bedrijfs- en persoonsgegevens krijgen. Deze zijn nodig om u te leveren wat u hebt besteld. In onze website zijn ook Social media plug-ins opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze Social media uw persoonsgegevens verzamelen.

Google Analytics
Wij gebruiken o.a. Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers onze website gebruiken. We hebben o.a. met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Daar staan strikte afspraken in over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van bedrijf –en persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Bedrijf –en persoonsgegevens worden beveiligd met een inlog en wachtwoord
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een apart beschermd en afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij bewaren de logs van onze (contact)formulieren en dus uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wij onze website wijzigen met belangrijke veranderingen moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Controleer onze privacyverklaring dus regelmatig op nieuwe wijzigingen. Wij zullen ons best doen om u hiervoor vooraf van op de hoogte te stellen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg over de verzamelde persoonsgegevens en wat hiermee wordt gedaan
 • Het bekijken van de precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren en verbeteren van eventuele fouten
 • Het laten corrigeren, verbeteren of verwijderen van oude persoonsgegevens
 • De toestemming van het gebruik van deze gegevens intrekken
 • Bezwaar maken tegen het onjuiste gebruik van deze gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde bedrijven of personen aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.